Štatistiky Divokých Kmenov: sk51: Growth rankings

Nasledujúca tabuľka zobrazuje nárast za deň prvých 100 hráčov. Toto je dobrá cesta porovnania hráčov medzi svetmi.

Koeficient nárastu za deň je vypočítaný z celkového počtu bodov vydeleného číslom dní, ktoré uplynuli od hráčovho prvého úspešného dobytia.

Znázornenie rastu za deň je relevantné len vtedy, ak bol svet aktívny vo význame dobýjania. Môžme začať s výpočtom rastu za deň až keď sa vo svete vyskytli 200 dobytia.


2018-05-22 14:14:21 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272