Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 24: Rankings

Poradie Meno Kmeň Body Dediny Priemerne bodov za dedinu
1 Memento Vivere SAMIK 14,278,296 1,176 12,141
2 Bobromil a Flaxonayt SAMIK 12,478,807 1,065 11,717
3 Lestat SAMIK 11,157,674 984 11,339
4 Gdert Tag 11,111,111 1,000 11,111
5 CMPWF SAMIK 10,281,816 846 12,153
6 darula SAMIK 9,551,632 815 11,720
7 L1kE SAMIK 8,909,172 769 11,585
8 Snioghk SAMIK 8,472,168 709 11,949
9 Leviathan SAMIK 7,362,329 609 12,089
10 buvinačik SAMIK 7,192,764 677 10,624
11 vietor. SAMIK 6,131,867 654 9,376
12 Ambroid*Omiboy SAMIK 5,755,907 592 9,723
13 laura25 SAMIK 5,142,904 509 10,104
14 David 01 SAMIK 5,121,814 422 12,137
15 4pepo4 SAMIK 4,956,533 503 9,854
16 DiNo SAMIK 4,732,835 456 10,379
17 indiana48 SAMIK 4,654,178 463 10,052
18 Niao SAMIK 4,598,619 403 11,411
19 sUNSPINX a ReVi SAMIK 4,583,918 379 12,095
20 kukoheroes SAMIK 4,523,202 479 9,443
Ďalšia strana
Poradie:
Hľadaj:

2023-01-30 13:10:33 CET