Štatistiky Divokých Kmenov: Svet 52: Buildings

Budova Max. úroveň Min. úroveň Drevo Hlina Železo Populácia Faktor dreva Faktor hliny Faktor železa Faktor populácie Základný čas stavby Faktor času stavby
Hlavná budova 30 1 90 80 70 5 1.26 1.275 1.26 1.17 15:0 1.2
Kasárne 25 0 200 170 90 7 1.26 1.28 1.26 1.17 30:0 1.2
Stajne 20 0 270 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 100:0 1.2
Dielňa 15 0 300 240 260 8 1.26 1.28 1.26 1.17 100:0 1.2
20 0 12000 14000 10000 500 1.17 1.17 1.18 1.18 220:0 1.2
Panský dvor 1 0 15000 25000 10000 80 2 2 2 1.17 9780:0 1.2
Kováčska dielňa 20 0 220 180 240 20 1.26 1.275 1.26 1.17 100:0 1.2
Nádvorie 1 0 10 40 30 0 1.26 1.275 1.26 1.17 181:0 1.2
Socha 1 0 220 220 220 10 1.26 1.275 1.26 1.17 25:0 1.2
Market 25 0 100 100 100 20 1.26 1.275 1.26 1.17 45:0 1.2
Drevorubač 30 0 50 60 40 5 1.25 1.275 1.245 1.155 15:0 1.2
Jama na ťažbu hliny 30 0 65 50 40 10 1.27 1.265 1.24 1.14 15:0 1.2
Železná baňa 30 0 75 65 70 10 1.252 1.275 1.24 1.17 18:0 1.2
Sedliacky dvor 30 1 45 40 30 0 1.3 1.32 1.29 1 20:0 1.2
Sklad 30 1 60 50 40 0 1.265 1.27 1.245 1.15 17:0 1.2
Skrýša 10 0 50 60 50 2 1.25 1.25 1.25 1.17 30:0 1.2
Opevnenie 20 0 50 100 20 5 1.26 1.275 1.26 1.17 60:0 1.2

2022-09-25 07:19:10 CEST